Aluminijski profili imaju široku primjenu u graditeljstvu. Za izradu prozora koristimo profile različitih serija i proizvođača ovisno o Vašim potrebama. Osnovna podjela profila je sa i bez prekinutog toplinskog mosta.


Profili bez prekinutog termičkog mosta

Serija profila bez prekinutog toplinskog mosta je ekonomski najisplativija za prozore gdje nije potrebna toplinska izolacija. Jednostavno i lako održavanje zbog izrazito glatkih površina i postojanosti materijala i boje. Profile je moguće dobiti u svim RAL bojama, raznim imitacijama drva i tonovima eloksaže.

Profili sa prekinutim termičkim mostom

Serija profila s prekinutim toplinskim mostom ima puno bolja izolacijska svojstva i koristi se tamo gdje je potrebna dobra toplinska izolacija. Jednostavno i lako održavanje zbog izrazito glatkih površina i postojanosti materijala i boje.vProfile je moguće dobiti u svim RAL bojama, raznim imitacijama drva i tonovima eloksaže.